fbpx

Inschrijving gesloten

De inschrijving op de certificaten is gesloten. De belangstelling is overweldigend. Alle certificaten zijn verkocht en de inschrijvers hebben een mail ontvangen over de toewijzing.

Toewijzing Hooibroekencertificaten

De inschrijving voor de Hooibroekencertificaten is gesloten. Het enthousiasme om mee te doen was erg groot. In totaal werd er door 331 mensen ingeschreven voor 6.531 Hooibroekencertificaten, terwijl er maar 3.800 beschikbaar zijn. Dat betekent dat we de certificaten, zoals vastgelegd in artikel 6 van de Participatievoorwaarden, “baksteensgewijs” hebben toegewezen. Onder toeziend oog van notaris Van der Klooster van MVV-notarissen uit Heusden is de toewijzingsprocedure uitgevoerd.

bekijk recente fotos

De uitkomst was dat er voldoende certificaten zijn om aan alle inschrijvers certificaten toe te wijzen met een maximum van 17 certificaten per inschrijver. Vervolgens was er nog ruimte om, op basis van de volgorde van inschrijving, aan een aantal deelnemers een 18e certificaat toe te wijzen.

Voor degenen die minder certificaten toegewezen hebben gekregen, dan waarvoor ze hebben ingeschreven, is dat mogelijk een kleine teleurstelling. Maar het is ook goed om te constateren dat er binnen Heusden veel animo is om het lokale eigendom en de zeggenschap bij de opwek van duurzame energie te ondersteunen. Het aantal leden van Energiek Heusden is door de inschrijvingen toegenomen tot 650 en dat geeft vertrouwen in de realisatie van nieuwe toekomstige projecten.

Alle inschrijvers hebben inmiddels een mail ontvangen over het aantal aan hen toegewezen certificaten met bijbehorende factuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *