fbpx

Toewijzing

Om het 50% lokaal eigendom van Zonnepark Hooibroeken te financieren geeft Burgerparticipatie Hooibroeken B.V., een 100% dochter van Energiek Heusden, 3.800 certificaten uit met een waarde van € 250 per stuk.
Zonnepark Hooibroeken ligt aan de rand van de dorpskern Oudheusden. Daarom krijgen inschrijvers die wonen of gevestigd zijn in de kern Oudheusden (postcode 5156) voor de eerste 10 certificaten van hun inschrijving voorrang bij de toewijzing van certificaten.

baksteenmethode

Indien de som van de inschrijvingen op de certificaten het op te halen bedrag overschrijdt worden de certificaten, na toepassing van de voorrangsregeling voor Oudheusden (zie hiervoor), in ronden verdeeld over de inschrijvers die dan nog voor toewijzing in aanmerking komen. Dit noemen we de Baksteen-methode.
In de 1e ronde wordt aan deze inschrijvers dan één certificaat toebedeeld. In de 2e ronde wordt aan deze inschrijvers, voor zover zij voor ten minste twee certificaten hebben ingeschreven, een tweede certificaat toebedeeld. In de 3e ronde wordt aan deze inschrijvers, voor zover zij voor ten minste drie certificaten hebben ingeschreven, een derde certificaat toebedeeld. Enzovoorts. Inschrijvers uit de dorpskern Oudheusden doen pas weer mee in de elfde ronde.
In de laatste ronde wordt de toedeling van de resterende certificaten bepaald op basis van het moment van inschrijving.
Toewijzing van certificaten wordt schriftelijk (per email) aan de deelnemers medegedeeld.