fbpx

Inschrijving gesloten

De inschrijving op de certificaten is gesloten. De belangstelling is overweldigend. Alle certificaten zijn verkocht en de inschrijvers hebben een mail ontvangen over de toewijzing.

Stand van zaken Zonnepark Hooibroeken

Wat moet er nog gebeuren?

De benodigde financiering bij de bank is geregeld en de bouw- en civieltechnische werkzaamheden zijn aanbesteed. In de periode 22 februari t/m 31 maart gaan we voor € 950.000 Hooibroekencertificaten uitgeven om het 50% lokaal eigendom van het zonnepark te houden.

Start van de bouw

Alles is klaar voor de bouw van Zonnepark Hooibroeken. De gemeente heeft de locatie goedgekeurd en de omgevingsvergunning is definitief. En de rijksoverheid heeft de benodigde exploitatiesubsidie (Subsidie Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie – SDE++) toegekend voor de komende 15 jaar. Deze subsidie is noodzakelijk voor een rendabele exploitatie van het zonnepark. In de loop van 2024 kan de aansluiting van het park op het elektriciteitsnet worden gemaakt en kan de bouw starten. Eind 2024 kan het zonnepark dan naar verwachting officieel van start gaan.

Batterijen

Bij de aanleg van het zonnepark is rekening gehouden met de plaatsing van batterijen, hiervoor is al een vergunning. Via batterijen kan de zonne-energie die op een bepaalde dag niet wordt gebruikt, worden opgeslagen. De zonne-energie blijft zo beschikbaar voor minder zonnige dagen. In de loop van 2024 hopen we duidelijkheid te krijgen over de haalbaarheid van investeringen in batterijen. Op dit moment is dus nog niet besloten of er wel of geen batterijen bij Zonnepark Hooibroeken worden geplaatst. Uitgangspunt zal altijd zijn dat de certificaathouders hier geen financieel nadeel van ondervinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *