fbpx

Algemene Ledenvergadering Energiek Heusden 2024

Datum en tijd: 8 april 2024, 19:30 - 21:00

Het bestuur van Energiek Heusden nodigt de leden van de coöperatie uit voor de

Algemene Ledenvergadering
te houden op maandag 8 april 2024 om 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur
in buurthuis de Mand, Jan Steenstraat 2 in Vlijmen (Vliedberg).

 Agenda

 1. Opening
 2. Verslag van de algemene ledenvergadering van 17 april 2023 (bijlage EH1)
 3. Jaarverslag en jaarrekening 2023:
  1. Procedurevoorstel behandeling jaarrekening en jaarverslag(bijlage EH2)
  2. Presentatie cijfers 2023 (bijlage EH3a en EH3b)
 4. Bestuursverkiezing (bijlage EH4)
 5. Vaststellen reglement Omgevingsfonds Oudheusden (bijlage EH5)
 6. Status project Hooibroeken
 7. Overige ontwikkelingen en plannen voor 2024
 8. Verkiezing Ledenraad (bijlage EH6)
 9. Rondvraag
 10. Sluiting om circa 20.45 uur

Aansluitend vertonen we een film waarin cabaretier Arjen Lubach zijn kijk geeft op de energietransitie. We sluiten af met het gebruikelijke hapje en een drankje.
Wij hopen je op 8 april te mogen begroeten. Er is in De Mand plaats voor maximaal 100 personen. Aanmelden is verplicht i.v.m. de beschikbare ruimte. Vol = Vol.

Namens het bestuur,
Rinus Zebregts, secretaris